Voor organisaties

Het Opleidingshuis maakt deel uit van Zorg Werkt Zeker (www.zorgwerktzeker.nl), het platform voor werk in de zorg. Naast gezondheid en vitaliteit is ook ontwikkeling belangrijk voor een duurzame inzetbaarheid. Op dit platform vinden zorgmedewerkers trainingen, bij- en nascholing op het terrein van voorbehouden en risicovolle handelingen, communicatie (w.o. agressie en weerbaarheid) en vitaliteitstraining (omgaan met stress, werkdruk).

Het Opleidingshuis is een gezamenlijk initiatief van  AMC, Amstelring, Arkin, OLVG, SIGRA en ZHGA.

Voor deskundigheidsbevorderende vraagstukken en leer-/ontwikkelvragen binnen verschillende werkvelden kunt u zich wenden tot de volgende organisaties:

 
Bent u lid van SIGRA en wilt u trainingen aanbieden?

In de regio nemen zorg- en welzijnsorganisaties trainingen, bij- en nascholing van elkaar af. Zorg- en welzijnsorganisaties krijgen niet altijd trainingsklassen vol. Dure trainingsplekken blijven hierdoor onbenut. Zijdelings loopt de ontwikkeling van de toenemende mate van zelfsturing in teams. Teams organiseren vaker eigen bij- en nascholing. Vandaar dat een aantal SIGRA-leden de noodzaak ziet om op deze ontwikkelingen in te spelen door gezamenlijk op te trekken.

Na een korte inventarisatie werd geconcludeerd dat het loont om eigen scholing ook open te stellen voor medewerkers van andere zorg- en welzijnsinstellingen van SIGRA. Zo kunnen we gezamenlijk een breed aanbod aanbieden, houden wij de medewerkers bekwaam en behalen we als regio veel rendement op de ontwikkelkosten. Bovendien krijgen medewerkers op deze manier gemakkelijk een kijkje 'in de keuken' van een andere instelling.

Heeft u al een account? KLIK HIER om in te loggen.

Heeft u nog geen account, maar wilt u trainingen plaatsen, neem dan contact op met SIGRA via opleiding@zorgwerktzeker.nl.

Regiokaart met alle SIGRA-leden