Dementie en activiteiten, intramuraal en extramuraal door Geriant

Geriant

Omschrijving

Wat kunnen we mensen met dementie aanbieden als het om activiteiten gaat? Waar let je op en wat zijn de mogelijkheden? Hoe ga je in je aanbod om met stemmingsproblemen, zoals apathie, maar ook onrust en agressie? Zowel in de thuissituatie als op de dagbehandeling/zorgboerderij en in de verzorgings- en verpleeghuizen worden mensen met dementie gestimuleerd om actief deel te nemen aan activiteiten.  

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op wat voor activiteiten er zijn, waar je op moet letten bij het aanbod en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van een activiteit. Ook wordt er besproken hoe je de familie eventueel kan betrekken.

Locatie & Datum

  • open

Doelstelling

Tijdens deze themabijeenkomst zetten we de mogelijkheden en onmogelijkheden op een rij als het gaat om activiteitenaanbod, uitgaande van het gedrag, achtergrond en omgeving van de cliënt. Je krijgt handvatten in het omgaan met stemmingsproblemen en we komen tot een scala aan tips, zowel wat betreft activiteitenaanbod als omgaan met (moeilijk) gedrag.

Criteria

Doelgroepen:

Verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, activiteitenbegeleiders, individuele thuisbegeleiders en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie. Zowel in de thuiszorg, dagbehandeling als verzorgings- en verpleeghuizen. De cursus is ook geschikt voor medewerkers en vrijwilligers van zorgboerderijen en vrijwilligersorganisaties.

Praktische informatie

Datum 8 juni 2020, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur Locatie:Geriant NKZ, James Wattstraat 10a, 1817 DC Alkmaar Kosten:€39,50 per persoon