Dementie op jonge leeftijd door Geriant

Geriant

Omschrijving

Bij jonge mensen met dementie bestaan er vaak andere problemen en symptomen. Veelal hebben jonge mensen met dementie een zeer beperkt ziekte-inzicht en, mede ten gevolge daarvan, meer gedragsproblemen door cognitieve achteruitgang. Het proces verloopt over het algemeen sneller en erfelijkheid lijkt een grotere rol te spelen.  

Locatie & Datum

  • open

Doelstelling

De themabijeenkomst Dementie op jonge leeftijd gaat zowel in op de ziektebeelden die jongere mensen met dementie treffen als op de omgang met cliënten en familieleden. Ook wordt er stil gestaan bij de eigen reacties en gevoelens.

Criteria

Deze cursus is geschikt voor iedereen die werkzaam is in de zorg voor mensen met dementie, van verzorgenden tot activiteitenbegeleiders en van praktijkondersteuners tot de thuiszorg. Ook is de cursus gericht op medewerkers van gemeenten zoals WMO-consulenten, baliemedewerkers en leden van de sociale wijkteams. En ook medewerkers en vrijwilligers van (sport)clubs, winkels, wijkcentra en andere beroepsgroepen die te maken hebben met mensen met dementie kunnen bij deze cursus terecht.

Praktische informatie

  • Datum 25 februari 2020, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
  • Locatie: Geriant WF, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn
  • Kosten: €39,50 per persoon