Het begeleiden van clienten met oncologische zorg in de thuissituatie

ROC TOP contractonderwijs Zorg en welzijn

Omschrijving

Scholingsinhoud

Onderdeel

Onderwerpen

Opmerkingen

 

Inleiding oncologie

 

 • Oorzaak
 • Groei en metastasering
 • Diagnostiek

 

2 uur

Oncologische behandelingen

Verschillende oncologische behandelingen, complicaties en bijwerkingen

 • Chirurgische behandelingen
 • Medicinale behandelingen (chemotherapie, hormoontherapie, immunotherapie)
 • Radiotherapie
 • Curatieve en palliatieve behandeling

 

3 uur

Oncologische wondzorg

 

 • Oorzaak wonden
 • Soort oncologische wonden
 • Observatiepunten oncologische wonden
 • Algemene wondzorg oncologische wonden
 • Consultfunctie wondverpleegkundige

3 uur

 

Wondverpleegkundige

Combinatie met specialistische verpleegkundige Amstelring

Psychosociale begeleiding

 

Begeleiding bij:

 • Jongere en oudere cliënten
 • Terminale en palliatieve zorg
 • Rouw en coping
 • Angst
 • Veranderd zelfbeeld
 • Seksualiteit en intimiteit
 • Rol en relatie
 • Naasten- en mantelzorg
 • Gespreksvoering: analyse aan de hand van casuïstiek

3 uur

 

Sociaal/maatschappelijke verpleegkundige

Oncologische zorg in de wijkzorg

 

 • Verpleegtechnische handelingen: wondzorg, PICC-lijnen, wonddrain, infusie,
 • Probleem signalering en alarmering (complicaties van behandelingen)
 • Voeding
 • Vermoeidheid
 • Pijn
 • Misselijkheid en braken

 

Doelstellingen per onderdeel

 

Inleiding oncologie

Aan het eind van dit onderdeel kan de deelnemer:

· Uitleggen hoe kanker ontstaat en welke factoren/ oorzaken dit proces beïnvloeden;

· De kenmerken van kwaadaardige tumoren in eigen woorden weergeven;

· De wijze van groei en metastasering van tumoren uitleggen;

 

 

Oncologische behandelingen

Aan het eind van dit onderdeel kan de deelnemer:

 • De hoofdlijnen van de verschillende oncologische behandelingen benoemen;
 • Benoemen wanneer welke behandeling van toepassing is;
 • De bijwerkingen van de verschillende oncologische behandelingen benoemen;
 • De complicaties van de verschillende oncologische behandelingen benoemen;
 • De verpleegkundige aandachtspunten bij de verschillende oncologische behandelingen benoemen;

 

 

Oncologische wondzorg

Aan het eind van dit onderdeel kan de deelnemer:

· De specifieke wondzorg bij oncologische behandelingen benoemen en vertalen naar de eigen praktijk

· De generieke en specifieke kennis en vaardigheden die de deelnemer dient te beheersen om oncologische wonden te verzorgen, aangeven;

 

 

Psychosociale begeleiding

Aan het eind van dit onderdeel kan de deelnemer:

· Bij jongere en oudere cliënten de psychosociale begeleiding benoemen

· Terminale en palliatieve zorg benoemen

· De consequenties en verpleegkundige aspecten van oncologische behandelingen vertalen naar de eigen praktijk;

· Vaststellen, analyseren en oplossen van oncologische gezondheidsproblemen aan de hand van casuïstiek;

· Verbanden leggen tussen verschillende gezondheidsproblemen en de invloed die dit heeft op de patiënt en diens naasten;

· Enkele methoden benoemen om gezondheidsproblemen te meten en deze toe te passen;

· Gerichte observaties benoemen bij cliënten die hinder ondervinden van gezondheidsproblemen;

 

 

Oncologische zorg in de wijkzorg

 

Aan het eind van dit onderdeel kan de deelnemer:

· De consequenties en verpleegkundige aspecten van oncologische behandelingen vertalen naar de eigen praktijk;

· Vaststellen, analyseren en oplossen van oncologische gezondheidsproblemen aan de hand van casuïstiek

· Verbanden leggen tussen verschillende gezondheidsproblemen en de invloed die dit heeft op de patiënt en diens naasten;

· Enkele methoden benoemen om gezondheidsproblemen te meten en deze toe te passen;

· Gerichte observaties benoemen bij cliënten die hinder ondervinden van gezondheidsproblemen;

Locatie & Datum

 • open

Doelstelling

Aan het eind van deze scholing kan de deelnemer:

 • De fundamentele aspecten van de kanker in verpleegkundig perspectief plaatsen;
 • De meest voorkomende behandelingen van kanker benoemen;
 • Onderscheid maken tussen curatieve en palliatieve behandeling;
 • Verbanden leggen tussen oncologische behandelingen en de consequenties hiervan;
 • De meest voorkomende gezondheidsproblemen bij oncologische patiënten benoemen;

Praktische informatie

Deze scholing wordt als incompany training aangeboden aan thuiszorg organisaties