Het begeleiden van cliƫnten met dementie Incompany training

ROC TOP contractonderwijs Zorg en welzijn

Omschrijving

Inleiding

Deze leergang, op maat gemaakt voor de cursist, geeft de mogelijkheid veel voorkomende dementiële, psychosociale en psychiatrische problemen bij cliënten te herkennen. Daarnaast leert de cursist welke omgang gekozen wordt of welke specifieke maatregelen er getroffen moeten worden bij probleemgedrag en hoe de communicatie effectief kan verlopen.

Algemene uitgangspunten het begeleiden van cliënten met dementie en bijkomende gedragsproblematiek.

Het professioneel handelen staat centraal. Dit krijgt gestalte vanuit de vaardigheden plannen en uitvoeren van basiszorg, begeleiden van individuen en groepen, samenwerken, preventie, gezondheidsvoorlichting en opvoeding, kwaliteitszorg welke nu reeds in de praktijk wordt gebracht.

De problematiek van de cliënten wordt in een breed holistisch kader beschouwd: de mens wordt gezien als een somatisch-psychisch-sociaal-zingevende eenheid, hoezeer dit ideaalbeeld ook verstoord kan zijn.

Bij de dementie en psychiatrische ziektebeelden wordt ook aandacht geschonken aan de gevolgen: de beperkingen en handicaps, maar ook de mogelijkheden die overblijven of zelfs opnieuw ontwikkeld worden. Ook de institutionele en maatschappelijke context vormt een dynamisch veld dat veel aandacht krijgt: de transmuralisering van de instellingen, de juridische en ethische spanningsvelden, de wisselende acceptatie en afwijzing van de samenleving, de niet-aflatende strijd voor rehabilitatie en emancipatie, in maatschappelijk, sociaal- economisch en politiek opzicht.

Dementiële beelden

 • Alzheimer, Vasculaire dementie, Lewy body, Frontotemporale dementie
 • Ziekte van Parkinson,  Mild Cognitive impairment
 • Oorzaken en gevolgen (in de lichaamsfuncties, waarneming, intelligentie en cognitieve, persoonlijkheid en gedrag)
 • Diagnosestelling
 • Dementie en coping (op cognitief, emotioneel en gedragsmatig functioneren)
 • Actief omgaan met verwerkingsproblemen bij cliënt en naasten

Omgaan                      

 • Algemene adviezen, tips en valkuilen.
 • Veranderingen in het denken
 • Veranderingen in de stemming
 • Veranderingen in het gedrag
 • Communicatie  veiligheid
 • Professionele benaderingswijzen
 •  

Angst:                                      Angst als gedragscomponent bij verschillende dementiële beelden

 • Functies van angst, herkennen en benoemen
 • Handelen, benaderingswijzen bij verschillende uitingen van angst
 • Gedrag: vluchten, ontwijken en vechten

Recht en Wetskennis

 • BOPZ en WGBO
 • De onvrijwillige opname
  • De rol van de familie
  • Semi-onvrijwillige opname / functie CIZ / artikel 60
  • Rechterlijke machtiging
 • Actuele situatie schetsen ingebracht door cursisten worden juridisch verklaard.
 • Dilemma’s bij indicatie in relatie met gemeente/CIZ en andere instanties
 • Dwang en drang
 • Hindernissen bij het gebruik van wettelijke regelingen

 

Omgaan met                (dit onderdeel wordt bij elk onderwerp geïntegreerd behandeld)

 • emoties, rouw
 • claimend gedrag en roepgedrag
 • ontremd gedrag en passiviteit
 • achterdocht en agitatie
 • gedrag van familie en mantelzorgers

 

Dagopvang

 • vrijwilligers, mantelzorg,ondersteuningsprojecten

Locatie & Datum

 • open

Doelstelling

Doelstelling

Na het doorlopen van de leergang is de cursist in staat

 • Het gedrag te kunnen observeren en interpreteren
 • Gedrag analyseren en een hypothese kunnen opstellen
 • Analyseren welke stoornissen mogelijk een rol spelen bij een gedragsprobleem en de consequenties kunnen overzien
 • Technieken kunnen hanteren om het gedrag positief te beïnvloeden.
 • Basisregels hanteren in de omgang met ouderen met dementie en psychiatrische problematiek.
 • Juist handelen met kennis van de betreffende wetsartikelen.
 • In staat om collega’s te adviseren.

Praktische informatie

De opleiding wordt incompany aangeboden aan de organisatie en wordt verder op maat gemaakt

De cursus heeft een opleidingsduur van 4 dagen met 6 klokuren per dag.